Oversiktsbilde fra parkeringshuset

Åpningstider

Aksla Parkering er åpen 24 t. i døgnet hele året.

Anlegget er overvåket av bemannet vaktsentral hele døgnet.

Kapasitet

Totalt 940 parkeringsplasser over 6 etasjer. Anlegget er søylefritt og svært oversiktlig.

Hver parkeringsplass er 2,40 meter brede og høyden i anlegget er 2,40 meter. Høyden tilsvarer en SUV med skiboks på taket. Dette gir svært romslige plasser.

Anlegget er totalt på over 22000 m2.

Sikkerhet

Anlegget har full kameraovervåkning tilknyttet vaktsentral 24t i døgnet. Det er installert nyeste lysteknologi for sikre god belysning for brukerne.

Alle gangarealer og heiser har universell utforming som sikrer god og trygg adkomst.

Anlegget er fullsprinklet som gir den beste sikkerhet i tilfelle brann.

Situasjonsplan

Beliggenhet

Aksla Parkering gir deg direkte og tørrskodd inn-/utgang til:

  • Ålesund Storsenter / Storgata / Løvenvoldgata
  • Kongens Gate / Skansen ved Paviljongen / Gågata
  • Bybadet / Utstillingsplassen / Parkgata
  • Kipervikgata / Ved fengselet

Inn og utkjøring:

  • Innkjøring i Kipervikgata / Rådstugata / Ved Ålesund fengsel
  • Utkjøring i Kongens Gate ved Paviljongen